Αν τα παιδιά δε μαθαίνουν με τον τρόπο που διδάσκουμε, τότε να διδάσκουμε με τον τρόπο που μαθαίνουν

10 Οκτωβρίου 2012

Λογισμικό για το μάθημα της Ιστορίας (Γ-Δ τάξη)

Θέματα μυθολογίας, προϊστορίας και αρχαίας ελληνικής ιστορίας
Κάντε κλικ στον παραπάνω τίτλο για να χρησιμοποιήσετε online χωρίς να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το παραπάνω εκπαιδευτικό λογισμικό. Αναφέρεται, με ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο, στους μαθητές της Γ και Δ τάξης δημοτικού σχολείου όπου διδάσκονται το μάθημα της ιστορίας. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να συνδυάσουν τις πληροφορίες του σχολείου με το μάθημα της Ιστορίας.