Αν τα παιδιά δε μαθαίνουν με τον τρόπο που διδάσκουμε, τότε να διδάσκουμε με τον τρόπο που μαθαίνουν

25 Οκτωβρίου 2012

Τα καιρικά φαινόμενα

Το λεξιλόγιο του καιρού

Πατήστε τον παραπάνω σύνδεσμο για να εκτυπώσετε καρτέλες και φύλλα εργασίας σχετικά με τα καιρικά φαινόμενα. Κατάλληλο για μαθητές νηπιαγωγείου.