Αν τα παιδιά δε μαθαίνουν με τον τρόπο που διδάσκουμε, τότε να διδάσκουμε με τον τρόπο που μαθαίνουν

8 Οκτωβρίου 2012

Γλώσσα Α - Β Δημοτικού

Λογισμικό για την Γλώσσα της Α και Β Δημοτικού
Το παρόν λογισμικό αφορά τη διδασκαλία της Γλώσσας, με ένα τρόπο διασκεδαστικό και πλησιέστερο στην παιδική ηλικία και τη διάθεση, σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία. Το περιεχόμενο είναι επιστημονικά έγκυρο και συμβαδίζει με το ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ. Η δομή είναι σπονδυλωτή και περνάει από τη μια ενότητα στην άλλη. Αισθητικά, προσεγγίζει ένα μικρό παιδί, καθώς διαθέτει πολλά χρώματα, τα οποία το κάνουν ευχάριστο και ελκυστικό. Το παιδί έχει τον έλεγχο, ενώ παράλληλα οι οδηγίες του λογισμικού είναι σαφείς και προσαρμοσμένες γλωσσικά στην ηλικία του. Είναι εύχρηστο και καθοδηγεί σωστά το παιδί. Επιπλέον, έχει πολλές εικόνες, βίντεο και αφηγήσεις. Υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας των παιδιών, ακόμα και σε ομάδες. Τέλος, δίνετε η δυνατότητα αυτοαξιολόγησης στο μαθητή.