Αν τα παιδιά δε μαθαίνουν με τον τρόπο που διδάσκουμε, τότε να διδάσκουμε με τον τρόπο που μαθαίνουν

8 Οκτωβρίου 2012

Γλώσσα Γ- Δ Δημοτικού

Λογισμικό για τη Γλώσσα της Γ και Δ Δημοτικού

     Το εν λόγω λογισμικό προσεγγίζει το μάθημα της Γλώσσας με έναν ιδιαίτερο τρόπο, αφού αφήνει στην άκρη τη δομή της παραδοσιακής διδασκαλίας. Όμορφες, ζωντανές εικόνες , παραμύθια, κόμικς, παιχνίδια, ευχάριστες ασκήσεις είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά που το συνθέτουν, παίρνοντας τη θέση της μονολεκτικής διδασκαλίας.
    Είναι κατάλληλα δομημένο για παιδιά της Γ΄και Δ΄Δημοτικού, καθώς είναι εύκολο στη χρήση του αφού υπάρχουν σαφείς γραπτές και ηχογραφημένες οδηγίες  και ανταποκρίνεται στις γνώσεις τους, χωρίς να γίνεται κουραστικό. Το περιεχόμενό του είναι δομημένο σε έξι ενότητες. Αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο, αφού ο εκπαιδευτικός είναι δυνατόν να το χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια του μαθήματος αλλά και σαν εργασία για το σπίτι, εφ' όσον αυτό καθίσταται δυνατό. 
     Επιπλέον, είναι σημαντικό το γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν ολόπλευρα την προσωπικότητά τους μέσω των ανθρωπιστικών αξιών που προβάλλονται. Συμπληρωματικά, το περιεχόμενό του ακολουθεί τους κανονισμούς του ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ.