Αν τα παιδιά δε μαθαίνουν με τον τρόπο που διδάσκουμε, τότε να διδάσκουμε με τον τρόπο που μαθαίνουν

10 Οκτωβρίου 2012

Εικαστικά

Λογισμικό για τα Εικαστικά - Α-ΣΤ τάξη
Εκπαιδευτικό λογισμικό για το μάθημα των εικαστικών. Απευθύνεται στους μαθητές του δημοτικού σχολείου και είναι αρκετά ελκυστικό και ενημερωτικό.