Αν τα παιδιά δε μαθαίνουν με τον τρόπο που διδάσκουμε, τότε να διδάσκουμε με τον τρόπο που μαθαίνουν

14 Οκτωβρίου 2012

Το γράμμα Ε

Πατήστε τον παραπάνω τίτλο για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε μέσω του προγράμματος scribd ένα αρχείο σε μορφή PDF. Πρόκειται για ένα φύλλο εργασίας για την πρώτη γραφή και ανάγνωση. Αναφέρεται στο γράμμα Ε και είναι κατάλληλο για τους μικρούς μαθητές που ξεκινούν να κατακτούν τον μηχανισμό της γραφής.

http://www.scribd.com/doc/109979330