Αν τα παιδιά δε μαθαίνουν με τον τρόπο που διδάσκουμε, τότε να διδάσκουμε με τον τρόπο που μαθαίνουν

14 Οκτωβρίου 2012

Το γράμμα Ι

Φύλλο εργασίας με το γράμμα Ι

Πατήστε τον παραπάνω τίτλο για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε δωρεάν ένα φύλλο εργασίας με το γράμμα Ι.